header-img

ЗС Винча

Ковид амбуланта

Радно време Ковид амбуланте oд 05.11.2022 је сваки дан од 07 ч до 17 ч.

Радно време Вакциналног пункта у Здравственој станици Винча од 31.10.2022.:

Радним даном од 08-15 ч, суботом од 08-18 ч

Недељом не ради.

Здравствена станица Винча не ради викендом и празником.

Телефони: 069/832-4119; 069/832-4140; 069/832-4146

Хитна медицинска помоћ

Радно време: радним даном 20-07ч, а празником и викендом од 18ч-08ч

Начелник службе: Др Даница Ђурђевић Борикић спец. опште медицине

Одговорна сестра службе: Снежана Момчиловић мед.сестра

Контакт: 011 8035330

 

Општа медицина

Радно време: радниум данима I смене 07-14ч , II смена 13-20ч,

Суботом, недељом и празником од 08-18ч

Начелник службе:  Др Славица Арсеновић

Одговорна сестра службе: Ивана Суручић струк. мед. сестра

Контакт: 011  8035 121

 

Кућно лечење

Радно време: радним данима 07-14ч,

суботом, недељом и джавним празницима дежурна екипа.

Начелник службе: Др Славица Арсеновић

Одговорна сестра службе: Ивана Суручић струк. мед. сестра

Контакт:  011 8035121   0698324-066

 

 

Патронажа

Радно време: радним данима 07-14ч, петком и по подне 13-20,

Сваког петка по једна патронажна сестра ради после подне

Начелник службе: Др Соња Мијић спец. Педијатрије

Одговорна сестра службе:  Снежана Богосављевић струковна мед.сестра

Контакт: 069 8324078

 

Стоматологија – служба стоматолошке здравствене заштите, осим у ОШ Винча је дислоцирана у ЗС Калуђерица , потребне информације могу се добити на постојећим бројевима телефона

Стоматологија- дечије

Радно време: понедељак,уторак и петак пре подне 13-20ч, среда и четвртак по подне 7-14ч

Начелник службе: Др Соња Сатарић доктор стоматологије

Одговорна сестра службе: Ксенија Теофиловић зубни техничар

Контакт:  О69 8324138

 

Стоматологија – основна школа Винча

Радно време: радно време се ускађује са сменам у школи. Обавштеље је истакнуто на огласној табли.

Начелник службе: Др Соња Сатарић доктор стоматологије

Одговорна сестра службе: Ксенија Теофиловић зубни техничар

Контакт:  О69 8324133

 

Стоматологија – Ортодонција

Радно време: среда и четвртак после подне 13-20ч, понедељак уторак и петак пре подне 07-14ч

Начелник службе: Др Соња Сатарић доктор стоматологије

Одговорна сестра службе: Ксенија Теофиловић зубни техничар

Контакт:  О69 8324138

 

Ритопек

Радно време: Општа медицина радно време I смене 07-14ч, ради понедељком, средом и петком.

Начелник службе: Др Славица Арсеновић

Одговорна сестра службе: Ивана Суручић струк. мед. сестра

Контакт: 011 8063112    0698324037