header-img

ЗС Винча

Хитна медицинска помоћ

Радно време: радним даном 20-07ч, а празником и викендом од 18ч-08ч

Начелник службе: Др Даница Ђурђевић Борикић спец. опште медицине

Одговорна сестра службе: Снежана Момчиловић мед.сестра

Контакт: 011 8035330

 

Општа медицина

Радно време: радниум данима I смене 07-14ч , II смена 13-20ч,

Суботом, недељом и празником од 08-18ч

Начелник службе:  Др Славица Арсеновић

Одговорна сестра службе: Ивана Суручић струк. мед. сестра

Контакт: 011  8035 121

 

Кућно лечење

Радно време: радним данима 07-14ч,

суботом, недељом и джавним празницима дежурна екипа.

Начелник службе: Др Славица Арсеновић

Одговорна сестра службе: Ивана Суручић струк. мед. сестра

Контакт:  011 8035121   0698324-066

 

Педијатрија – предшколско

Радно време: радним данима I смене 07-14ч , II смена 13-20ч,

Суботом, недељом и празником од 08-18ч

Начелник службе: Др Соња Мијић спец. Педијатрије

Одговорна сестра службе:  Јасминка Петровић струк. мед. сестра спец.

Контакт:  011 8036 280

 

Педијатрија – школско

Радно време: радним данима I смене 07-14ч , II смена 13-20ч,

Суботом, недељом и празником од 08-18ч

Начелник службе: Др Соња Мијић спец. Педијатрије

Одговорна сестра службе: Јасминка Петровић струк. мед. сестра спец.

Контакт: 0118036280

 

Патронажа

Радно време: радним данима 07-14ч, петком и по подне 13-20,

Сваког петка по једна патронажна сестра ради после подне

Начелник службе: Др Соња Мијић спец. Педијатрије

Одговорна сестра службе:  Снежана Богосављевић струковна мед.сестра

Контакт: 069 8324078

 

 

Гинекологија

Радно време: радним данима I смене 07-14ч,

а сваке друге седмице, уторак,среда и четвртак ради поподне . II смена 13-20ч

Начелник службе: Прим Др Ивана Пекић

Одговорна сестра службе: Виолета Величковић гин. акушерска сестра

Контакт:   011 8035 270

 

 

 

Стоматологија

Радно време: I смене 07-14ч , II смена 13-20ч (понедељак, уторак, петак поподне, среда и четвртак пре подне), Суботом 08-14ч

Начелник службе: Др Соња Сатарић доктор стоматологије

Одговорна сестра службе: Ксенија Теофиловић зубни техничар

Контакт: 011 8035121      069 8324123

 

Стоматологија – дечије

Радно време: понедељак,уторак и петак пре подне 13-20ч, среда и четвртак по подне 7-14ч

Начелник службе: Др Соња Сатарић доктор стоматологије

Одговорна сестра службе: Ксенија Теофиловић зубни техничар

Контакт:  О69 8324138

 

Стоматологија – основна школа Винча

Радно време: радно време се ускађује са сменам у школи. Обавштеље је истакнуто на огласној табли.

Начелник службе: Др Соња Сатарић доктор стоматологије

Одговорна сестра службе: Ксенија Теофиловић зубни техничар

Контакт:  О69 8324133

 

Стоматологија – Ортодонција

Радно време: среда и четвртак после подне 13-20ч, понедељак уторак и петак пре подне 07-14ч

Начелник службе: Др Соња Сатарић доктор стоматологије

Одговорна сестра службе: Ксенија Теофиловић зубни техничар

Контакт:  О69 8324138

 

 

Интерна медицина

Радно време:  радним данима I смене 07-14ч II смена 13-20ч ,

једна седмица пре, једна по подне, Само понедељком раде обе смене.

Одговорна сестра службе: Весна Ранковић

Контакт:  011 8035121

 

 

ОРЛ

Радно време: понедељком поподне од 13-20ч, осталим радним данима пре подне од 07-14ч

Одговорна сестра службе: Весна Ранковић

Контакт: 011 8035121

 

 

Физикална медицина

Радно време: уторак и четвртак I смене 07-14ч ,

терапијске услуге сваког радног дана, II смена 13-20ч.

Одговорни физиотарапеут:  Тамара Јордановић струковни терапеут спец.

Контакт: 011 7872505

 

Рентген

Радно време: радним данима 07-14ч

Одговорни техничар службе: Драгана Кнежевић

Контакт: 011 8035121 

 

Лабораторија

Радно време: радним данима I смене 07-14ч

Начелник службе: Др Каролина Младеновић

Контакт: 011 8035 121

 

Заклопача

Радно време: Општа медицина радно време I смене 07-14ч ,ради уторком и четвртком.

Начелник службе: Др Славица Арсеновић

Одговорна сестра службе: Ивана Суручић струк. мед. сестра

Контакт: 0698324037

 

Ритопек

Радно време: Општа медицина радно време I смене 07-14ч, ради понедељком, средом и петком.

Начелник службе: Др Славица Арсеновић

Одговорна сестра службе: Ивана Суручић струк. мед. сестра

Контакт: 011 8063112    0698324037