header-img

ЗС Гроцка

Хитна медицинска помоћ

Радно време: 00-24ч

Начелник службе: Др Даница Ђурђевић Борикић спец.опште медицине

Одговорна сестра службе:  Снежана Момчиловић мед.сестра

Контакт:  0118501-336

 

Општа медицина

Радно време: радним данима, I смене 07-14ч , друга смена 13-20ч,

суботом, недељом и празником од 08-18ч

Начелник службе: Др Славица Арсеновић

Одговорна сестра службе: Ивана Суручић струк.мед.сестра

Контакт:  011 8502289

 

Кућно лечење

Радно време:  радним данима 07-14ч,

суботом, недељом и празницима, дежурна екипа.

Начелник службе: Др Славица Арсеновић

Одговорна сестра службе: Ивана Суручић струк. мед. сестра

Контакт:  011 8502-524

 

Медицина рада

Радно време: радним данима I смене 07-14ч , II смена 13-20, раде као изабрани лекари.

Начелник службе: Др Здравка Станковић-Пировић

Контакт: 011 8501-661  локал  14

 

Психолог при медицини рада

Радно време: радним данима 07-14ч.

Контакт: 0118500-754

 

 

 

Педијатрија – Школско

Радно време: радним данима, I смене 07-14ч , II смена 13-20ч,

суботом, недељом и празником од 08-18ч

Начелник службе: Др Соња Мијић спец. Педијатрије

Одговорна сестра службе: Јасминка Петровић струк.мед.сестра спец.

Контакт:  0118501-287

 

Педијатрија – Предшколско

Радно време:  радним данима,I смене 07-14ч , II смена 13-20ч, II смена 13-20ч,

суботом, недељом и празником од 08-18ч

Начелник службе: Др Соња Мијић спец. Педијатрије

Одговорна сестра службе: Јасминка Петровић струк. мед. сестра спец.

Контакт:  011 8501-287

 

 

Развојно саветовалиште

Радно време: 07-12ч, ради уторком и четврком

Начелник службе: Др Соња Мијић спец. Педијатрије

Одговорна сестра службе: Јасминка Петровић струк. мед. сестра спец.

Контакт:  0118501-287

 

Логопед

Радно време: 07-14ч, уторак и четвртак

Начелник службе: Др Соња Мијић спец. Педијатрије

Одговорна сестра службе:  Јасминка Петровић струк.мед.сестра спец.

Контакт:  0698324011

 

Психолог при развојном саветовалиште

Радно време: 07-14ч

Начелник службе: Др Соња Мијић спец. Педијатрије

Одговорна сестра службе:  Јасминка Петровић струк.мед.сестра спец.

Контакт:  0118501-661

 

 

 

Патронажа

Радно време: радним данима 07-14ч, уторак од 13-20ч,

суботом, недељом и државним празницима је дежурна медицинска сестра 08-14ч.

Начелник службе: Др Соња Мијић спец. Педијатрије

Одговорна сестра службе: Снежана Богосављевић, струковна медицинска сестра

Контакт: 0118500-754

 

Гинекологија

Радно време:  понедељак II смена 13-20ч, уторак, среда, четвртак и петак I смене 07-14ч

Начелник службе: Прим Др Сандра Живуловић

Одговорна сестра службе: Виолета Величковић гин.ак.сестра

Контакт:  011 8501-661     Локал: 19

 

Стоматологија

Радно време:  радним данима, 07-20 ч, Суботом од 08-14ч

Начелник службе: Др Соња Сатарић доктор стоматологије

Одговорна сестра службе: Ксенија Теофиловић зубни техничар

Контакт:  011 8501661   069 8324124

 

Стоматологија – школска ( оснобна и средња школа Гроцка)

Радно време:  радним данима, 07-14 ч

Начелник службе: Др Соња Сатарић доктор стоматологије

Одговорна сестра службе: Ксенија Теофиловић зубни техничар

Контакт:    069 8324132

 

Стоматологија – Ортодонција

Радно време:  понедељак и среда поподне 13- 20ч, утотак, четвртак и петак преподне 7-14ч

Начелник службе: Др Соња Сатарић доктор стоматологије,

Одговорна сестра службе: Ксенија Теофиловић зубни техничар

Контакт:  011 8501661    069 8324131

Специјалистичке службе:

 

 

Интерна медицина

Радно време: радним данима I смене 07-14ч , II смена 13-20ч, понедељком ради само прва смена.

Одговорна сестра службе: Весна Ранковић

Контакт:  011 8501-661  локал 16

 

Офтамологија

Радно време:  радним данима  07-14ч

Одговорна сестра службе: Весна Ранковић

Контакт:  0118501-661 локал 16

 

 

Лабораторија

Радно време: I смене 07-14ч , II смена 13-20,

У поподневној смени раде се само хитне крвне слике, урини и седиментација.

Начелник службе: Др Каролина Младеновић

Контакт: 011 8501-661  локал 22

 

 

Рентген

Радно време: радним данима 07-13ч,

Ултра звучни прегледи се обављају и уторком од 16-20ч.

Одговорни техничар службе: Драгана Кнежевић

Контакт:

 

 

 

 

Хигијенско – епидемиолошка служба (ХЕС)

Радно време: 07-15ч

Контакт:  011 8501-661  локал 13

 

 

Социјална медицина са информатиком

Радно време: 07-15ч

Контакт:  0118502-524

 

 

 

Заједничке службе

Радно време: 07-15ч

Руководилац финансијско економске службе: Дипл. ецц. Јасна Ковачевић
Контакт:  011 8501-124

 

 

 

 

 

 

 

BEGALJICA

 

Општа медицина

Радно време: понедељак, среда, четвртак и петак 07-14ч,

уторак 13-20ч

Начелник службе: Др Славица Арсеновић

Одговорна сестра службе: Ивана Суручић струк. мед. сестра

Контакт:  011 7872-505

 

Физикална медицина

Радно време: понедељак, среда, четвртак и петак 07-14ч,

уторак 13-20ч

Одговорни физиотарапеут: Тамара Јордановић струковни тарапеут спец.

Контакт:  011 7872-505

 

Патронажа

Радно време: понедељак, среда, четвртак и петак 07-14ч,

уторак 13-20ч.

Начелник службе: Др Соња Мијић спец. Педијатрије

Одговорна сестра службе: Јасминка Петровић струк.мед.сестра спец.

Контакт:   011 8530-246

 

Стоматологија

Радно време: радним данима 07-14ч, уторком од 13-20ч

Начелник службе: Др Соња Сатарић доктор стоматологије

Одговорна сестра службе: Ксенија Теофиловић зубни техничар

Контакт:  011 8530246    069 8324126