header-img

ЗС Умчари

Хитна медицинска помоћ

Радно време: 19-07ч

Начелник службе:  Др Даница Ђурђевић Борикић спец. опште медицине

Одговорна сестра службе:  Снежана Момчиловић медицинска сестра

Контакт:  011 7874532

 

Општа медицина

Радно време: радним данима I смене 07-14ч , II смена 13-20ч,

Суботом, недељом и празником од 07-13 ч, а недељом пацијенти се збрињавају у ЗС Гроцкој од 08-18ч

Начелник службе:  Др Славица Арсеновић

Одговорна сестра службе: Ивана Суручић струк. мед. сестра

Контакт:  011 7874532

 

Педијатрија – школски

Радно време: радним данима 07-14ч,

Суботом, недељом и празником од 08-18ч, пацијенти се збрињавају у ЗС Гроцка

Начелник службе:  Др Соња Мијић спец. Педијатрије

Одговорна сестра службе: Јасминка Петровић струк. мед. сестра спец.

Контакт:   011 7874532

 

Педијатрија – предшколско

Радно време:  радним данима 07-14ч,

Суботом, недељом и празником од 08-18ч, пацијенти се збрињавају у ЗС Гроцка

Начелник службе:  Др Соња Мијић спец. Педијатрије

Одговорна сестра службе: Јасминка Петровић струк. мед. сестра спец.

Контакт:  011 7874532

 

Патронажа

Радно време:  радним данима 07-14ч само понедељком и II смена 13-20ч,

Суботом, недељом и празником од 08-14ч, дежурна патронажна сестра.

Начелник службе:  Др Соња Мијић спец. Педијатрије

Одговорна сестра службе: Снежана Богосављевић струковна мед. сестра

Контакт:   011 7874532

 

 

Стоматологија

Радно време: у просторијама ОШ. 07-14ч, радним данима

Начелник службе:  Др Соња Сатарић доктор стоматологије,

Одговорна сестра службе: Ксенија Теофиловић зубни техничар

Контакт:  011 7874532      069 8342139

 

 

Лабораторија

Радно време:  радним данима 07-14ч

Начелник службе:  Др Каролина Младеновић

Контакт:   011 7874532