header-img

О дому здравља

Гроцка је једна од приградских општина Београда. Простире се на површини 300км2 , између Звездаре и Смедерева, Дунава и Вождовца на истоку и, Барајева, Сопота и Младеновца на западу.

Дом здравља обавља планирање, анализу, превентивну здравствену заштиту, лечење, рехабилитацију, медицинску дијагностику, превоз хитних болесника и здравствено васпитну делатност, са организацијом по следећим службама:

 •  Служба за здравствену заштиту деце и омладине са развојним саветовалиштем ,саветовалиштем за младе и поливалентном патронажом
 • Служба за здравствену заштиту одраслих грађана са здравственом заштитом радника и кућним лечењем;
 • Служба за здравствену заштиту жена;
 • Стоматолошка здравствена заштита;
 • Служба за радиолошку, лабораторијску и другу дијагностику;
 • Служба хитне медицинске помоћи са санитетским превозом;
 • Служба за физикалну медицину и рехабилитацију;
 • Служба за специјалистичке делатности из области
 • интерне медицине
 • оториноларингологије
 • офталмологије
 • психијатрије
 • социјалне медицине са информатиком
 • Служба за правне , економско – финансијске и техничке послове , као и друге сличне послове тј. заједничке службе ;

У оквиру овог типа организације обавља се превентивна здравствена заштита као и лечење, а организована су саветовалиште за дијабетичаре- (у служби интерне медицине), саветовалиште за труднице и превентивни центар.
Дом здравља функционише у организацији са пет Здравствених станица и седам Здравствених амбуланти.
У два пункта (З.С.Гроцка , З.С. Винча) организована је комплетније са специјалистичким службама и рендген дијагностиком и (З.С. Гроцка и ЗС Калуђерица )целовременском службом Хитне медицинске помоћи, док су у З.С. Винча , ЗС Умчари и ЗС Врчин ноћна смена.

Тренутно је 73 пацијената на дијализи, са организованом вожњом из Дома здравља .