header-img

Руководство

Директор Д.З. “Гроцка”
Др Небојша Благојевић 
011 8500 549

 

Помоћник директора за мед. питања
Др Здравка Станковић Пировић спец. опште медицине
011 8500 549

 

Главна сестра Д.З. “Гроцка”
Оливера Живић струковна медицинска сестра
011 8503 233

 

Руководилац службе за правно-кадровске и опште послове 
Јованка Кукобат дипл. правник
011 8501 285

 

Руководилац финансијско-економске службе
Јасна Ковачевић дипл. ецц
011 8501 124

 

Службеник за јабне набавке
Лидија Мандић дипл. ецц
011 8501 017

 

Руководилац технићке службе
Златко Петровић проф. Цивилне одбране
011 8503 233

 

Служба за информационе технологије:
Марија Пантелић 011 8500 549,
Александар Живић, Јасна Митровић