header-img

Руководство

Директор Д.З. “Гроцка” Др Небојша Благојевић 

Помоћник директора за мед. питања Др Здравка Станковић Пировић спец. опште медицине 011 8500 549

Главна сестра Д.З. “Гроцка” Оливера Живић струковна медицинска сестра 011 8503 233

Руководилац службе за правно-кадровске и опште послове  Јованка Кукобат дипл. правник 011 8501 285

Руководилац финансијско-економске службе Јасна Ковачевић дипл. ецц 011 8501 124

Службеник за јабне набавке Лидија Мандић дипл. ецц 011 8501 017

Руководилац технићке службе Златко Петровић проф. Цивилне одбране 011 8503 233

Служба за информационе технологије: Марија Пантелић 011 8500 549, Александар Живић, Јасна Митровић