header-img

Служба за здравствену заштиту одраслих грађана са кућним лечењем

Служба опште медицине пружа здравствене услуге лицима старијим од 19 година, у складу са Номенклатуром здравствених услуга на примарном новоу здравствене заштите.
Своја права на здравствену заштиту пацијенти остварују преко изабраног лекара који ради у тиму са медицинском сестром-техничарем.
У служби ради 12-лекара специјалиста опште медицине, 28 доктора медицине, 44 медицинских сестара-техничара ССС, 3 медицинске сестре ВСС.

Рад ове службе организован је у пет здравствених станица и три здравствене амбуланте:

 • Гроцка: контакт телефон 069-8324110; 011-8502-289
 • Винча: контакт телефон 011-8035-121, 0698324107
 • Калуђерица: контакт телефон 0113410822, 0698324108
 • Умчари: контакт телефон 0698324109, 0117874-532
 • Врчин: контакт телефон 0698324103, 0118053-459
 • Ритопек: контакт телефон 0698324037, 0118063112
 • Заклопача: контакт телефон 0698324037
 • Бегаљица: контакт телефон 0698324048, 0118530-246

У циљу очувања и унапређења здравља одраслог становнисштва у служби опште медицине спроводе се превентивни прегледи.

Такође у оквиру ове службе је и одсек кућног лечења у коме раде четири лекара и пет медицинских сестара, а рад организован је на четири пункта:

 • Винча, контакт телефон 0698324066
 • Калуђерица, контакт телефон 0698324067
 • Гроцка, контакт телефон 0698324065
 • Врчин, контакт телефон 0698324069

Кућно лечење пружа здравствене услуге, по налогу изабраног лекара пацијентима који су тренутно или трајно непокретни, као и наставак болничког лечења.

Руководство:

Начелник службе

lekar_img

Славица Арсеновић
доктор мeдицине

Одговорна сестра

lekar_img

Ивана Суручић
струковна медицинска сестра