header-img

Служба за правне, економско – финансијске и техничке послове

Руководство:

Руководилац службе за правно-кадровске и опште послове

lekar_img

Јованка Кукобат
дип. правник