header-img

Стоматолшка служба

Стоматолошка служба ДЗ Гроцка пружа стоматолошке здравствене услуге свим грађанима на територији општине Гроцка и то тако што:

  • Деца до навршених 18. година и студенти у трајању високошколског образовања, а најкасније до 26. године живота,
  • Труднице и породиље до годину дана, остварују право на бесплатне стоматолошке услуге.
  • Поред њих на бесплатне стоматолошке услуге могу да рачунају и лица која су на евиденцији Националне службе запошљавања уз одговарајућу потврду коју добијају из надлежне филијале РФЗО-а, а такође и лица чији је месечни износ примања испод прописаног цензуса.
  • На израду бесплатних мобилних протетских надокнада уз оверени одговарајући налог у надлежној филијали РФЗО-а имају лица старија од 65.година живота.

Своја права на стоматолошку здравствену заштиту наши пацијенти остварују преко изабраног лекара који ради у тиму са стоматолошком сестром-техничаром.

У служби ради:

  • 16 др стоматологије, од тога су двоје специјалисти ортопедије вилица и троје специјалисти дечије и превентивне стоматологије.
  • Поред њих у служби ради 18 стоматолошких сестара и 5 зубних техничара.

Рад стоматолошке службе организован је у пет здравствених станица као и у основним школама у Калуђерици, Винчи, Гроцкој и Умчарима.

Поред свих стоматолошких услуга које пружа према Номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите, стоматолошка служба ДЗ Гроцка обавља:
систематске и контролне стоматолошке прегледе као и превентивне прегледе, деце, трудница и породиља.

Поред прегледа стоматолошка служба пружа и превентивне стоматолошке здравствене услуге као што су:

  • заливање фусура,
  • флуорузација,
  • уклањање меких наслага,
  • такође обавља и здравствено васпитни рад,кроз индивидуални и групни здравствено васпитни рад.

 

Руководство:

Начелник службе

lekar_img

Др Соња Сатарић
доктор стоматологије

Одговорна сестра

lekar_img

Ксенија Теофиловић
зубни техничар