header-img

Јавне набавке

Обавештење о закљученим уговорима за претходне урађене тендере

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ДЗ ГРОЦКА ЗА 2021.
ГОДИНУ У СКЛАДУ СА НОВИМ ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА(Службени гласник РС
број 91/19 од 24.12.2019. године)

ИЗМЕЊЕН ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ДЗ ГРОЦКА ЗА 2021.
ГОДИНУ У СКЛАДУ СА НОВИМ ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА(Службени гласник РС
број 91/19 од 24.12.2019. године)

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА ,,ГРОЦКА”

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ДЗ ГРОЦКА ЗА 2020.
ГОДИНУ У СКЛАДУ СА НОВИМ ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА(Службени гласник РС
број 91/19 од 24.12.2019. године)

Јавна набавка малe вредности – Рачунарске и рачуноводствене услуге ЈНМВ 08/20 – Одржавање програмског модула из система Сигма Мерц

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА бр. Д-ПР-01/20
БИОХЕМИЈСКИ РЕАГЕНСИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ за апарат затвореног типа
COBAS INTEGRA

 Јавна набавка малe вредности – МРКИ УГАЉ ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2020/2021

Јавна набавка мале вредности – ЛОЖ УЉЕ Д-02/20

Јавна набавка мале вредности – Текуће одржавање медицинске опреме У 07/20

Јавна набавка мале вредности – Осигурање лица и имовине за потребе ДЗ Гроцка У 06/20