header-img

Јавне набавке

Јавна набавка мале вредности – Услуга мобилне, фиксне телефоније и интернет саобраћаја – Партија 3 – Услуге интернет саобраћаја

План Jавних набавки за 2020. годину

Јавна набавка мале вредности – Услуга мобилне, фиксне телефоније и интернет саобраћаја

Портошни медицински материјал ЈНМВ Д 10/19 за партију 4.Траке и партију 15.Рендген материјал за дигитални апарат

 

Бензин и дизел гориво ЈН Д 01/19

 

Портошни медицински материјал ЈНМВ Д 09/19

 

Набавка: Рачунарске и рачуноводствене услуге У – 05/19

 

План Jавних набавки

Анекс I плана јавних набавки

Анекс II јавних набавки